ส่งอาหารปลอดภัย ส่งความห่วงใยให้คุณ

 • 25 มีนาคม 2563
ส่งอาหารปลอดภัย ส่งความห่วงใยให้คุณ

ส่งอาหารปลอดภัย ส่งความห่วงใยให้คุณ

FOOD SAFETY DELIVERY FOR YOU “ส่งอาหารปลอดภัย…ส่งความห่วงใยให้คุณ”

กฎ 8 ข้อ ที่ต้องรู้ สู้ COVID-19

 • รักษาความสะอาดของร่างกาย
 • สวมหน้ากากทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน 
 • พกเจลแอลกอฮอล์และล้างมือทุกครั้ง
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์เก็บอาหารอยู่เสมอ
 • แยกเก็บอาหารเป็นสัดส่วน ระหว่างอาหารปรุงสุกกับเครื่องดื่ม 
 • ไม่เปิดอาหารก่อนส่งถึงลูกค้า
 • ส่งอาหารทันทีเพื่อความสดใหม่ 
 • ผู้ส่งและผู้รับควรมีระยะห่างกัน

ระวังจุดเสี่ยง ที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อโรค

 • ผู้ให้บริการ
 • อุปกรณ์บรรจุอาหาร
 • ถุงมือ
 • เงิน

เลือกใช้ระบบจ่ายเงินออนไลน์ ทั้งลูกค้าและผู้ให้บริการ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH