ป้องกันโรค COVID-19 ในมัสยิดและสถานที่ละหมาดสาธารณะ

 • 25 มีนาคม 2563

ป้องกันโรค COVID-19 ในมัสยิดและสถานที่ละหมาดสาธารณะ

“ร่วมกันดุอา ขอพรให้มวลมนุษยชาติปลอดภัย ห่างไกลโรค การติดเชื้อต่าง ๆ และ COVID-19”

5 จุดเสี่ยง

 • บ่อที่อาบน้ำละหมาด (กอเลาะห์) ข้อแนะนำ
   1. ยกเลิกการใช้กอเลาะห์  ในรูปแบบจุ่มอวัยวะอาบน้ำละหมาด โดยควรปรับเป็นระบบปิดและต่อก๊อกน้ำสำหรับอาบน้ำละหมาด
   2. ก๊อกน้ำที่อาบน้ำละหมาด ควรทำความสะอาด วันละ 5 ครั้ง (ตามเวลาละหมาด) ด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
 • ห้องน้ำห้องส้วม (ก๊อกน้ำ / กลอนหรือลูกบิดประตู / ขันน้ำ / สายฉีดชำระ) ข้อแนะนำ
   1. จุดสัมผัสต่าง ๆ เช่น ก๊อกน้ำ / กลอนหรือลูกบิดประตู / ขันน้ำ / สายฉีดชำระ ควรทำความสะอาด ด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรควันละ 5 ครั้ง (ตามเวลาละหมาด)
   2. ไม่ควรใช้สายยางกับก๊อกน้ำใช้ชำระล้างเมื่อเข้าห้องส้วม
 • พื้นที่มัสยิดและอาคารสถานที่ละหมาด ข้อแนะนำ ควรมีการเช็ดถูทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทุกวัน วันละ 5 ครั้ง (ตามเวลาละหมาด)
 • พรมละหมาด (สือยาเดาะ) และผ้าละหมาด ข้อแนะนำ งดใช้พรม สือยาเดาะ และผ้าละหมาดร่วมกัน ควรใช้ของส่วนตัวที่นำมาจากบ้าน และซักทำความสะอาดทุกวัน
 • แก้วน้ำและภาชนะใส่อาหาร ข้อแนะนำ
  1. กรณีบริการน้ำดื่ม ไม่ควรใช้แก้วน้ำใบเดียวใช้ซ้ำกัน ควรใช้แก้วน้ำหลายใบ ล้างให้สะอาดทุกวันหรือใช้แก้วกระดาษแบบใช้แล้วทิ้ง
  2. กรณีมีภาชนะใช้จัดเลี้ยงอาหาร ให้ล้างทำความสะอาดก่อนและหลังใช้งานทุกครั้งด้วยน้ำยาล้างจานและน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 

3 พฤติกรรมที่ต้องละเว้น

 1. ห้ามการสั่งน้ำมูกและถามน้ำลายบริเวณมัสยิด
 2. เลี่ยงการสัมผัสมือให้สลามโดยใช้วิธีการยกมือขวาและกล่าวให้สลามแทน
 3. ผู้ที่มีอาการเป็นไข้ ไม่สบาย ร่วมกับอาหารไอ เจ็บคอ คัดจมูก หายใจติดขัด ควรงดเว้นไปร่วมละหมาดที่มัสยิดหรือสถานที่ละหมาดร่วม ให้ประกอบศาสนกิจอยู่ที่บ้าน

4 พฤติกรรมที่ต้องปฏิบัติ 

  1. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ
  2. เลี่ยงการเข้าไปในที่มีคนหนาแน่น 
 • บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่ปรุงสุก “งดรับประทานอาหารแบบใส่ถาดรวม”
 1. รักษาสุขภาพให้เข็งแรง

ข้อพึงตระหนัก : ร่วมมือ ร่วมใจ ทำความสะอาดจุดสัมผัส และบริเวณต่าง ๆ ของมัสยิดหรืออาคารสถานที่ละหมาด

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH