ด้วยรักและห่วงใย แยกระยะห่างจากกัน

  • 25 มีนาคม 2563

ด้วยรักและห่วงใย แยกระยะห่างจากกัน

ด้วยรักและห่วงใย กลับมาบ้าน แยกระยะห่างจากกัน Social Distancing ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง 14 วัน ไม่นานสำหรับครอบครัว

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH