3 ขั้นตอน การล้างภาชนะด่านแรกสกัดเชื้อโรค

  • 25 มีนาคม 2563
3 ขั้นตอน การล้างภาชนะด่านแรกสกัดเชื้อโรค

3 ขั้นตอน การล้างภาชนะด่านแรกสกัดเชื้อโรค

  1. ขจัดเศษอาหารและล้างด้วยน้ำผสมน้ำยาล้างจาน
  2. ล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 2 ครั้ง
  3. ฆ่าเชื้อโรคด้วยการทำให้แห้งโดยตากแดด หรืออบให้แห้งด้วยความร้อน

การเลือกภาชนะควรเลือกวัสดุที่เป็นพิษ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดง่าย ทนทาน ช้อน – ส้อม วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะที่โปร่งสะอาดและมีการปกปิด ที่มิดชิด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.

ไม่ควรทำ : การนำช้อน – ส้อมมาจุ่มหม้อหุงข้าวเพื่อฆ่าเชื้อโรคนั้น ไม่แนะนำให้ปฏิบัติ เพราะหม้อหุงข้าวไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิความร้อนได้ และหากเป็นหม้อหุงข้าวประเภทที่เคลือบผิวภาชนะด้วยเทฟลอน เซรามิคอาจเสี่ยงตอการปนเปื้อนสารโลหะจำพวกตะกั่วและโครเมียม 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH