สถานที่เสี่ยงแพร่เชื้อกระจาย

 • 25 มีนาคม 2563
สถานที่เสี่ยงแพร่เชื้อกระจาย

สถานที่เสี่ยงแพร่เชื้อกระจาย เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

 • สถานที่ราชการ / สถานที่ทำงาน ทำความสะอาดบริเวณที่สัมผัสบ่อย ๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น โต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน ที่จับประตูห้องสุขา 
 • รถแท็กซี่ รถตู้โดยสาร รถจักยานยนต์รับจ้าง ทำความสะอาดหลังมีการให้บริการ เน้นบริเวณพื้นผิวที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ที่จับประตู เบาะนั่ง
 • เรือโดยสาร นำแอลกอฮอล์เจลล้างมือวางไว้พื้นที่ส่วนกลาง เช่น ห้องจำหน่ายตั๋ว และหมั่นทำความสะอาดราวจับ เก้าอี้นั่งในเรือ ที่เท้าแขน ราวบันไดท่าเทียบเรือ
 • MRT BTS Airport Rail Link และรถไฟ ทำความสะอาดหลังให้บริการ เน้นบริเวณที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย ๆ เช่น บริเวณที่นั่ง ที่จับบริเวณเหนือหัวผู้โดยสาร
 • ห้างสรรพสินค้า / โรงแรม / ฟิตเนส น้ำแอลกอฮอล์เจลล้างมือวางไว้บริเวณประตูทางเข้า – ออก บริเวณหน้าลิฟท์ และหมั่นทำความสะอาดที่จับประตูห้องสุขา 
 • ร้านอาหาร หมั่นเช็ดทำความสะอาดโต๊ะอาหารและเก้าอี้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
 • โรงพยาบาล นำแอลกอฮอล์เจลล้างมือวางไว้บริเวณที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก หมั่นทำความสะอาดที่นั่ง ที่จับประตู ห้องสุขา
 • ห้องน้ำสาธารณะ ทำความสะอาด ที่จับสายชำระ พื้นห้องส้วม ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ และกลอนประตูหรือลูกบิด
 • ปั๊มน้ำมัน หมั่นทำความสะอาดห้องสุขา ซึ่งมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เน้นที่จับสายฉีดชำระ บริเวณพื้นห้องส้วม ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ และกลอนประตูหรือลูกบิด
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร / สนามบิน นำแอลกอฮอล์เจลล้างมือวางไว้บริเวณประตูทางเข้า – ออก หมั่นทำความสะอาดที่จับประตู ห้องสุขา 

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH