การทำความสะอาดโรงแรมที่พักเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

  • 25 มีนาคม 2563
  • 180 ครั้ง
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH