กินอาหารหน้าร้อนให้ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

  • 25 มีนาคม 2563

กินอาหารหน้าร้อนให้ปลอดภัย ห่างไกล ไวรัส “COVID-19”

  • หลีกเลี่ยงอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ปรุงอาหารให้สุกเสมอ 
  • เลือกอาหารที่มีการปกปิด ไม่มีแมลงวันตอม
  • ดื่มน้ำ / น้ำแข็ง ที่สะอาดได้มาตรฐาน 
  • ใช้ช้อนกลางในการกินอาหารร่วมกัน
  • ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้อมส้วม
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH