กลุ่มเสี่ยงที่ควรล้างมือบ่อยๆ

  • 25 มีนาคม 2563

กลุ่มเสี่ยงที่ควรล้างมือบ่อย ๆ

กลุ่มเสี่ยงที่ควรล้างมือบ่อย ๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา

  • เด็ก
  • ผู้สูงอายุ
  • ผู้สัมผัสอาหาร
  • บุคลากรในโรงพยาบาล
  • ผู้ที่ต้องสัมผัสกับสัตว์ป่าที่มีชีวิตหรือสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม
  • ผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ
  • ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถแท็กซี่ รถร่วมบริการ รถตู้โดยสาร 
  • ผู้ที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH