5 ข้อ แนะนำ ต้านไวรัส COVID-19 @Street Food

  • 25 มีนาคม 2563

5 ข้อ แนะนำ ต้านไวรัส COVID-19 @Street Food

  • ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ ด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง ก่อนเตรียม – ปรุงอาหาร หลังออกจากห้องส้วม และหลังสัมผัสสิ่งสกปรก
  • แต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน สวมผ้ากันเปื้อน และสวมหมวกหรือเน็ทคลุมผมและควรสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน 
  • หากมีอาการคล้ายโรคระบบทางเดินหายใจ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที
  • ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมกันด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
  • ล้างภาชนะ อุปกรณ์ให้สะอาดและฆ่าเชื้อโรค ตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH