4 จุดเสี่ยงต้องสะอาด บนแท็กซี่

  • 25 มีนาคม 2563
4 จุดเสี่ยงต้องสะอาด บนแท็กซี่

4 จุดเสี่ยงต้องสะอาด…บนแท็กซี่

  1. ที่จับบริเวณประตู
  2. ที่จับเหนือหัวผู้โดยสาร
  3. กระจกภายในรถ
  4. ที่วางแขน

วิธีทำความสะอาด : เช็ดทำความสะอาดด้วยผงซักฟอก หรือน้ำยาทำความสะอาดและแอลกอฮอล์ 70% ที่สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH