สร้างเกราะป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

  • 25 มีนาคม 2563
สร้างเกราะป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

สร้างเกราะป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

  • กินร้อน ต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่
  • ช้อนกลาง ต้องมีช้อนกลางทุกครั้งเมื่อกินอาหารร่วมกับผู้อื่น
  • ล้างมือ โดยใช้สบู่หรือเจลล้างมือเพิ่มความสะอาด
  • สวมหน้ากากอนามัย ทุกครั้งเมื่อต้องไปในพื้นที่เสี่ยงหรือที่มีคนแออัด
  • ออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH