5 ข้อ การทำความสะอาดรถตู้โดยสารสาธารณะและรถแท็กซี่ เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย

  • 25 มีนาคม 2563
  • 195 ครั้ง
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH