ล้างมือถูกต้อง ป้องกันไวรัส COVID-19

  • 25 มีนาคม 2563

ล้างมือถูกต้อง ป้องกันไวรัส COVID-19

  1. ฝ่ามือถูกัน
  2. ฝ่ามือถูหลังมือ และนิ้วถูซอกนิ้ว
  3. ฝ่ามือถูฝ่ามือ และนิ้วถูซอกนิ้ว
  4. หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ
  5. ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ
  6. ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ
  7. ถูรอบข้อมือ

ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น เมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ และก่อนรับประทานอาหาร ก่อนปรุงอาหาร และหลังสัมผัสสิ่งสกปรก

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH