1+5 มาตรการหลัก หลังผ่อนคลายมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

 • 20 สิงหาคม 2563
1+5 มาตรการหลัก หลังผ่อนคลายมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

1+5 มาตรการหลัก หลังผ่อนคลายมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

 1. เว้นระยะห่าง (Social distancing)
          จัดพื้นที่ได้ตามปกติ โดยยังคงต้องมีระยะห่างให้มากที่สุด (ผ่อนคลายเว้นระยะห่าง)
 2. คัดกรองวัดไข้ (Screening)
          วัดไข้ / สังเกตอาการ ซักประวัติเสี่ยง ทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา
 3. สวมหน้ากาก (Mask)
          สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
 4. ล้างมือ (Hand Wash)
          ล้างมือบ่อยๆ ต้วยสบู่และน้า นาน 20 วินาที มีเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการ
 5. ทําความสะอาด (Cleaning)
          ทําความสะอาดห้องเรียน บริเวณต่างๆ โดยรอบ อุปกรณ์ของใช้ พื้นผิวสัมผัสร่วม
 6. ลดการแออัด (Reducing)
          ลดการจัดกิจกรรม รวมกลุ่มคนจํานวนมาก หลีกเลี่ยงไปในที่แออัด

#วัยเรียนวัยรุ่น #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH