การป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้บริหาร/เจ้าของโรงเรียน

 • 24 มีนาคม 2563

การป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้บริหาร/เจ้าของโรงเรียน

 • นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรในโรงเรียน หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบหรือกลับจากพื้นที่เสี่ยง และอยู่ในช่วงกักกัน ให้หยุดเรียน/หยุดปฏิบัติงาน 14 วัน หรือพิจารณาปิดโรงเรียนตามความเหมาะสม เพื่อทำความสะอาดภายใน – ภายนอกอาคารทันที
 • คัดกรองนักเรียน บริเวณทางเข้าโรงเรียน สังเกตอาการเบื้องต้นหรือใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
 • จัดหาอุปกรณ์ล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์ให้เพียงพอ

จัดให้มีการทำความสะอาด อาคารสถานที่และยานพาหนะ

 • ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ
 • เปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ
 • ทำความสะอาดห้อง และบริเวณที่มีการใช้บริการร่วมกัน
 • อุปกรณ์ที่มีการใช้ร่วมกัน เช็ดพื้นผิวที่สัมผัสด้วยแอลกอฮอล์ 70%
 • รถ รับส่ง ก่อนและหลังให้บริการแต่ละรอบ เช็ดทำความสะอาดราวจับ เบาะนั่ง/ที่วางแขน ที่เปิดประตู

อุปกรณ์ทำความสะอาด

 • น้ำผสมผงซักฟอก
 • น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกผ้าขาว) โดยเช็ดหรือแช่ทิ้งไว้ 10 นาที แล้วเช็ดออกด้วยน้ำสะอาด
 • แอลกอฮอล์ 70%

อัตราส่วนการผสมน้ำยาฟอกผ้าขาว (ความเข้มข้น 6% โซเดียมไฮโปคลอไรท์) สำหรับพื้นผิวที่สัมผัสบ่อย โดยผสมน้ำยา 20 มิลลิลิตร : น้ำ 1 ลิตร

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH