การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน

 • 24 มีนาคม 2563

การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน

  • คัดกรอง บุตรหลานมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกันให้หยุดเรียน 14 วัน
  • สร้างสุขนิสัยที่ดี ให้สมาชิกในครอบครัวล้างมือด้วยสบู่และน้ำบ่อย ๆ / เจลแอลกอฮอล์
   • ล้างมือก่อนรับประทานอาหารหลังใช้ส้วม
   • หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
   • อาบน้ำหลังกลับจากโรงเรียน / เล่นกับเพื่อน / กับจากนอกบ้าน
  • กักตัว ไม่พาบุตรหลานไปในสถานที่แออัด / สถานที่ที่มีการรวมกันของคนจำนวนมาก หากจำเป็นให้สวมหน้ากาก
 • ส่งเสริม / ป้องกัน
  • จัดเตรียมอาหารที่ปรุงสุกใหม่ 
  • กินอาหารครบ 5 หมู่ และผัก ผลไม้ 5 สี เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
  • นอนหลับให้เพียงพอ 9 – 11 ชั่วโมง / วัน
  • ออกกำลังกาย อย่างน้อย 60 นาที ทุกกัน
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH