5 วิธีทำที่พักอาศัยให้สะอาด และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ปลอดภัยจากสารเคมีปนเปื้อน

  • 4 มิถุนายน 2562
  • 97 ครั้ง

5 วิธีทำที่พักอาศัยให้สะอาด และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ปลอดภัยจากสารเคมีปนเปื้อน

  1. ประเมินความมั่นคงแข็งแรงตัวโครงสร้างของบ้าน ประตู หน้าต่าง หลังคา ระเบียง ก่อนเข้าในบ้าน
  2. เตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดและอุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น ถุงมือยางหนา รองเท้าพื้นยาง หน้ากากอนามัย เป็นต้น
  3. สวมอุปกรณ์ป้องกันตนเองทุกครั้งขณะทำความสะอาด
  4. ทำความสะอาดจากส่วนบนลงมาด้านล่างและจากภายในตัวบ้านออกสู่ภายนอกบ้าน โดยใช้ผงซักฟอก หรือสารทำความสะอาด ร่วมกับการใช้แปรงขัดถูให้สะอาด
  5. หลังทำความสะอาดบ้าน ควรเปิดประตู หน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเท ลดความเข้มข้นของไอระเหยของสารเคมี
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH