5วิธี ดูแลเบื้องต้น ผู้ที่ได้รับผลกระทบ อุบัติเหตุเพลิงไหม้สารเคมี

  • 28 พฤษภาคม 2562
  • 79 ครั้ง
  1. การสัมผัสสารเคมีทางผิวหนัง ให้อาบน้ำ ล้างตัวด้วยน้ำสะอาด อย่างน้อย 15 นาที
  2. การสัมผัสสารเคมีบริเวณดวงตา ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที หลังจากนั้นให้รีบพบแพทย์
  3. การสัมผัสสารเคมีผ่านทางการหายใจ หากรู้สึกระคายเคือง ให้รีบไปพบแพทย์
  4. เสื้อผ้ามีการสัมผัสหรือปนเปื้อนสารเคมี ให้ถอดเสื้อผ้าและเครื่องประดับออก แยกจากเสื้อผ้าทั่วไป หากเสื้อผัาสัมผัสสารเคมีจำนวนมาก ให้ทิ้งทันที ไม่นำมาใช้ซ้ำ
  5. หากมีแผลที่ผิวหนัง ให้ทำความสะอาดทุกวันและระวังการติดเชื้อ

ติดตามข้อมูลสถานการณ์จากหน่วยงานภาครัฐและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH