ลูกรักแปรงฟันสะอาดแล้วจริงหรือ

  • 16 ตุลาคม 2563

ลูกรักแปรงฟันสะอาดแล้วจริงหรือ

คุณแม่ควรตรวจฟันลูกทุกครั้งหลังแปรงฟัน เพื่อดูว่าลูกแปรงฟันได้สะอาด หรือมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่

วิธีการตรวจฟันลูกน้อย

  • ก่อนตรวจ ผู้ตรวจควรล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากากอนามัย ให้เด็กยืนหันหน้าเข้าหาทิศที่มีแสงสว่าง ผู้ตรวจยืนหันหน้าเข้าหาเด็กและตรวจสภาพช่องปากเด็ก
  • ตรวจฟันด้านนอกบน-ล่าง ให้ลูกยิ้มยิงฟัน ใช้นิ้วมือรั้งแก้มเพื่อให้มองเห็นบริเวณคอฟัน หากยังไม่เห็น ใช้ด้ามแปรงของลูก หรือให้ลูกล้างมือให้สะอาด ช่วยใช้นิ้วมือของตนเองรั้งริมฝีปากขึ้นลง
  • ตรวจฟันด้านบดเคี้ยวและด้านในและด้านใน บน-ล่าง ให้ลูกอ้าปากกว้าง ก้มหน้าลง เพื่อตรวจฟันล่างและเงยหน้าขึ้นเพื่อตรวจฟันบน อาจใช้ด้ามแปรง หรือให้ลูกล้างมือให้สะอาด ช่วยใช้นิ้วมือตนเองรั้งริมฝีปากขึ้นลง

กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยและวัยเรียน สำนักทันตสาธารณสุข

19 มิถุนายน 2563

[แม่และเด็ก] #แม่และเด็ก #ทันตสาธารณสุข

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH