ลูกรักแปรงฟันสะอาดแล้วจริงหรือ

  • 16 ตุลาคม 2563

 

ผู้ปกครองควรตรวจฟันลูกทุกครั้งหลังการแปรงฟัน เพื่อดูว่าแปรงฟันสะอาดหรือไม่ และเป็นการเช็คว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในช่องปากหรือไม่ โดยก่อนการตรวจฟัน ผู้ปกครองควรล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากากอนามัย ให้เด็กยืนหันหน้าเข้าหาแสง และผู้ปกครองยืนหันหน้าเข้าหาเด็ก และเริ่มตรวจฟัน ดังนี้

  • การตรวจฟันด้านนอก ให้ลูกยิ้มยิงฟัน ใช้นิ้วมือรั้งแก้มเพื่อให้มองเห็นได้ถึงบริเวณคอฟัน หรือใช้ด้ามแปรงสีฟันของลูก หรือให้ลูกล้างมือให้สะอาด ช่วยใช้นิ้วมือตนเองรั้งริมฝีปากขึ้นลง
  • การตรวจฟันหลังให้เด็กอ้าปากกว้าง ก้มหน้าลงเพื่อตรวจฟันล่าง เงยหน้าขึ้นเพื่อตรวจฟันบน 

กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยและวัยเรียน สำนักทันตสาธารณสุข

19 มิถุนายน 2563

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH