เครียดจากการทำงาน ยิ่งเครียด..ยิ่งแย่

 • 25 พฤษภาคม 2562
สาเหตุ
 • คาดหวังสูง ต้องการความสมบูรณ์แบบ
 • มีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน
 • องค์กรไม่มีความเป็นธรรม
 • ถูกใช้งานหนักเกินไป
สัญญานเตือน
 • ระบายออกแบบไม่รู้ตัว (ช็อปปิ้งกระจาย สูบบุหรี่มากกว่าปกติ)
 • หงุดหงิด อะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมด
 • กินข้าวได้น้อย
 • นอนหลับไม่สนิท อ่อนเพลีย ป่วยง่าย
 • โทรมลงอย่างชัดเจน (ใต้ขอบตาคล้ำ ใบหน้าไม่สดใส)
 • รู้สึกหมดไฟในการทำงานและเริ่มซึม
อาการ
 • ด้านร่างกาย : หน้ามืด เป็นลม เจ็บหน้าอก ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หลอดเลือดอุดตัน โรคอ้วน แผลในกระเพาะอาหาร
 • ด้านจิตใจและอารมณ์ : เบื่อหน่าย มองโลกแง่ร้าย ใจลอย ขาดสมาธิ วิตกกังวล ไม่เชื่อมั่นในตนเอง *หากตกอยู่ในภาวะเครียดนานๆ อาจก่อให้เกิดอาการทางจิต ซึมเศร้า รู้สึกไร้ค่า ไม่อยากทำงาน อยากลาออก และอาจถึงขั้นอยากฆ่าตัวตาย
 • ด้านพฤติกรรม : พฤติกรรมการแสดงออกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
วิธีรักษา เพื่อสร้างสุข
 • ฝึกมองโลกในแง่ดี พยายามมองเห็นคุณค่าของตนเอง
 • ปรับเปลี่ยนความคิด เปิดใจกว้าง มองรอบด้าน ลดอคติ และทิฐิ
 • สร้างความเข้มแข็งทางใจ
          อึด – ควบคุมอารมณ์ อดทนตั้งสติ เตรียมรับมือกับปัญหา
          ฮึด – สร้างกำลังใจ มองทุกปัญหามีทางออก
          สู้   – ลุกขึ้นเผชิญหน้า หาแนวทาง วางเป้าหมาย เร่งแก้ไขโดยใช้วิธีที่เหมาะสม
 • สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่องค์กรสร้างสุข เน้นการมีส่วนร่วม ยอมรับความคิดเห็น
 • หาหลักพักใจในการดำเนินชีวิต ค้นหาพลังใจ อิงหลักคิดในการดำเนินชีวิต เช่น การให้อภัย เพื่อใช้เป็นพลังฟื้นฟูใจ
 • พึงพอใจในสิ่งที่มี ลดความคาดหวังลงทั้งจากตนเองและผู้อื่น
*หากไม่ดีขึ้นควรพบแพทย์  โดยแพทย์จะให้คำปรึกษาเพื่อปรับทัศนคติ  แต่หากอาการรุนแรงอาจใช้ยาร่วมด้วย
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (ศอช.)
6 กุมภาพันธ์ 2562
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH