เรื่องน่ารู้ก่อนจัดฟัน

  • 31 กรกฎาคม 2562
  • 188 ครั้ง

จัดฟันทางทันตกรรม

      เป็นการรักษาความผิดปกติ เช่น ฟังเรียงตัวผิดปกติ (ซ้อนเก) การสบฟันที่ผิดปกติเช่น ฟันล่างคร่อมฟันบน ฟันบน ล่าง สบกันแบบไม่สมดุล ประโยชน์ที่ได้หลังการจัดฟันคือ เสริมบุคลิกภาพการสบฟันที่ดีขึ้น ผู้ให้การรักษา เป็นทันตแพทย์เฉพาะทาง(จัดฟัน)

จัดฟันแฟชั่น

     เป็นการใส่เครื่องมือหรืออุปกรณ์เลียนแบบเพียงเพื่อให้ดูสวยงาม เวลายิ้มออกมา เสมือนว่าจัดฟันทางทันตกรรม เท่านั้น ผลที่ตามมาหลังการจัดฟันแฟชั่นอาจเกิดอันตรายต่อเหงือกและฟัน ฟันเรียงตัวผิดปกติ ติดเชื้อโรคบางชนิด และการขายวัสดุจัดฟันแฟชั่น เป็นการผิดกฎหมาย

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

9 กรกฎาคม 2562

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH