ฟันตาย อันตรายในช่องปาก

 • 25 พฤษภาคม 2562
สาเหตุฟันตาย
ภาวะอันตรายใดๆ ก็ตามที่ทำให้เชื้อโรคเข้าไปถึงโพรงประสาทฟัน จนทำให้โพรงประสาทฟันติดเชื้ออักเสบและตายในที่สุด (ฟันผุ ฟันสึก ฟันร้าว ฟันแตก โรคปริทันต์ขั้นรุนแรง)
อาการที่สังเกตได้
 1. ฟันเปลี่ยนสีคล้ำขึ้น
 2. มีตุ่มหนองที่เหงือก เหงือกบวม หรือกดเจ็บบริเวณปลายรากฟัน
 3. มีอาการเคี้ยวเจ็บ หรือกัดเจ็บ ซึ่งเกิดจากอาการอักเสบรอบปลายรากฟัน
 4. เคยมีอาการเสียวฟันมากๆ เมื่อมีสิ่งกระตุ้น (ทานน้ำร้อน น้ำเย็น) แต่อยู่ ๆ ก็ไม่รู้สึก
การป้องกัน
 1. ตรวจสุขภาพฟันทุก 6 เดือน
 2. แปรงฟันให้สะอาดร่วมกับใช้ไหมขัดฟัน
 3. หลีกเลี่ยงการรับประทานของแข็ง ลดโอกาสการเกิดฟันร้าว
 4. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่เป็นกรด (อาหารรสเปรี้ยว น้ำอัดลม)
การรักษา
 1. รักษารากฟัน
 2. ถอนฟัน กรณีที่ฟันซี่นั้นไม่สามารถบูรณะได้ หรือผู้ป่วยไม่ประสงค์ที่จะเก็บฟันไว้
อันตรายหากไม่ได้รับการรักษา
 1. ฟันตายที่ไม่ได้รับการรักษา (กรณีจากฟันผุ จะผุกร่อนไปเรื่อยๆ เกิดการติดเชื้อ ปวด บวม)
 2. มีการละลายของกระดูกปลายรากฟัน
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (ศอช.)
8 กุมภาพันธ์ 2562
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH