วัฏจักรที่คนทำงานไม่ควรใกล้

  • 25 พฤษภาคม 2562
  • 99 ครั้ง
วัฏจักรที่คนทำงานไม่ควรใกล้  คือ เครียด กิน อ้วน
แต่หากคุณเข้าสู่วัฏจักรนี้แล้วคุณจะจัดการอย่างไร
  1. ความเครียด ควรจัดการกับความเครียดตามวิธีที่ตนชอบหรือถนัดเช่น ดูหนัง ฟังเพลง ออกกำลังกาย นั่งสมาธิ/ฝึกปฏิบัติตามหลักศาสนา เป็นต้น
  2. กิน ควรเลือกกินอาหารที่ ไม่หวาน ไม่มัน ไม่เค็ม เน้นผักผลไม้ ดื่มน้ำสะอาด 6-8 แก้ว/วัน
  3. อ้วน ควรควบคุมอาหาร และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยวัยทำงานควรเดินให้ได้ 10,000 ก้าว/วัน โดยประมาณ
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย
7 กุมภาพันธ์ 2562
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH