ล้างมือด้วยน้ำกับสบู่ถู 7 ท่า

  • 25 พฤษภาคม 2562
ล้างมือด้วยน้ำกับสบู่ ถู 7 ท่า
  1. ฝ่ามือถูกกัน
  2. ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว
  3. ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว
  4. หลังนิ้วถูฝ่ามือ
  5. ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ
  6. ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ
  7. ถูรอบข้อมือ
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH