5 กลุ่มเสี่ยง ทำงานกลางแจ้ง รับมือฝุ่นจิ๋ว

  • 7 ตุลาคม 2562
  • 369 ครั้ง
5 อาชีพกลุ่มเสี่ยงฝุ่นPM 2.5 และวิธีการป้องกัน

5 กลุ่มเสี่ยงทำงานกลางแจ้ง รับมือฝุ่นจิ๋ว

กลุ่มเสี่ยง : แม่ค้าแผงลอยริมถนน ตำรวจจราจร พนักงานกวาดถนน คนขับมอเตอร์ไซด์รับจ้าง รถตุ๊กตุ๊ก

วิธีป้องกัน

– ติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในแอพพลิเคชั่น Air4thai หรือ เพจ “คนรักอนามัย ใ่ส่ใจอากาศ PM2.5 “
– ควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
– ลดระยะเวลาอยู่ในพื้นที่เสี่ยง
– หากมีโรคประจำตัว ควรเปลี่ยนไปทำหน้าที่อื่นชั่วคราว
– วัตถุดิบและภาชนะต่างๆ ตามร้านแผงลอย ต้องล้างให้สะอาดและมีการปกปิดอาหาร
– ลดเวลาการออกกำลังกายกลางแจ้ง และหากมีอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย์

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH