3 วิธีง่ายๆลดสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้

  • 25 พฤษภาคม 2562
3วิธีง่ายๆ ลดสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้
วิธีที่ 1 ล้างด้วยน้ำไหล
       แช่น้ำนาน 15 นาที จากนั้นเปิดน้ำไหลแรงพอประมาณ  คลี่ใบผัก ผลไม้ ถูไปถูมา ประมาณ 2 นาที (ลดสารพิษ ตกค้าง 25-63 %)
วิธีที่ 2 น้ำส้มสายชู
      น้ำส้มสายชู 5 % ผสมน้ำ 4 ลิตร แช่ผักนาน 15 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด (ลดสารพิษตกค้าง 60-84 %)
วิธีที่ 3 ผงฟู หรือ เบกกิ้งโซดา
      เบกกิ้งโซดา ½ ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำอุ่น หรือน้ำธรรมดา 10 ลิตร แช่นาน 15 นาทีแล้วล้างด้วยน้ำสะอาด (ลดสารพิษตกค้าง 90-95%)
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH