คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง รับมือโควิด-19

  • 12 กรกฎาคม 2564
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง

  1. สังเกตอาการบุตรหลานทุกเช้าก่อนพาไปส่งสถานศึกษา หากพบว่ามีไข้ หรืออาการของระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หายใจลำบาก หรือจมูกไม่ได้กลิ่น ต้องให้เด็กหยุดเรียน แล้วดูแลรักษาตาอาการเบื้องต้น หากอาการไม่ดีขึ้นให้พาไปพบแพทย์
  2. ให้เด็กสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง
  3. เมื่อได้รับแจ้งจากทางสถานศึกษาว่า บุตรหลานป่วยต้องไปรับกลับบ้านและดูแลปฐมพยาบาล หากบุตรหลานอาการไม่ทุเลาให้พาไปพบแพทย์
  4. หากบุตรหลานมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโรคโควิด-19 ต้องให้บุตรหลานกักตัวและสังเกตอาการที่บ้าน 14 วัน และต้องแจ้งให้สถานศึกษาทราบรวมทั้งต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

#วัยเรียนวัยรุ่น #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH