แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

  • 12 กรกฎาคม 2564
แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

ได้รับแจ้งจากหน้าที่สาธารณสุขว่า มีนักเรียน / ครู / บุคลากรเป็นผู้ป่วยยืนยัน

  • พบผู้ป่วยยืนยันตั้งแต่ 1 ราย ให้ปิดห้องเรียนเป็นเวลา 3 วัน เพื่อทำความสะอาด
  • พบผู้ป่วยยืนยันในหลายห้องเรียน ใหพิจารณาการปิดสถานที่(โดยขึ้นกับข้อมูลการสอบสวนโรค)เป็นเวลา 3 วัน เพื่อทำความสะอาด
  • ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และร่วมค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน
  • ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการควบคุมการแพร่เชื้อในโรงเรียน เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู สมาคมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นต้น
  • ดำเนินการตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

#วัยเรียนวัยรุ่น #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH