แนวทางเมื่อพบผู้ป่วยมีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายในเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานศึกษา

 • 12 กรกฎาคม 2564
แนวทางเมื่อพบผู้ป่วยมีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายในเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานศึกษา

แนวทางเมื่อพบผู้ป่วยมีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายในเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานศึกษา

 • สถานศึกษาได้รับแจ้งว่า นักเรียน/ ครู /บุคลากร ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ และหยุดมาโรงเรียน
 • สถานศึกษาตรวจพบนักเรียน/ ครู /บุคลากร ป่วยด้วยโรคระบบบทางเดินหายใจในระหว่างวัน
 • บันทึกและรวบรวมข้อมูลผู้มีอาการป่วย
 • ตรวจพบผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไปในห้องเดียวกัน ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน
      1. แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษาทราบ
      2. แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ เพื่อดำเนินการสอบสวนคาบคุมป้องกันโรค
      3. ทำความสะอาดห้องเรียนดังกล่าวและพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกัน
      4. คัดกรองเฝ้าระวังอาการป่วยของนักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเข้มข้นขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มความที่ในการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกัน

#วัยเรียนวัยรุ่น #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH