แนวทางปฏิบัติคัดกรองสุขภาพนักเรียนในสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 • 12 กรกฎาคม 2564
แนวทางปฏิบัติคัดกรองสุขภาพนักเรียนในสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

แนวทางปฏิบัติคัดกรองสุขภาพนักเรียนในสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

        คัดกรองสุขภาพนักเรียนทุกคน ทุกครั้ง ก่อนเข้าสถานศึกษา วัดไข้(ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก) และสังเกตอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก)

(ถ้าวัดไข้ ≥37.5 °C ให้นั่งพัก 5-10 นาที และวัดซ้ำด้วยปรอทวัดไข้)

 • หากปกติ ติดสัญลักษณ์(ผ่าน) เข้าเรียนตามปกติ /ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรค
 • หากมีไข้(≥37.5 °C) หรือมีอาการของระบบทางเดินหายใจ บันทึกข้อมูลอาการป่วยเพื่อตรวจสอบการป่วยเป็นกลุ่มก้อน
      1. แยกเด็กในห้องที่จัดเตรียมไว้

      2. แจ้งผู้ปกครองรับเด็กกลับบ้านื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากอาการไม่ดีขึ้นให้พาไปพบแพทย์
      3. หยุดเรียน จนกว่าจะหายปกติ
 • หากมีไข้(≥37.5 °C) ร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจ บันทึกข้อมูลอาการป่วยเพื่อตรวจสอบการป่วยเป็นกลุ่มก้อน
       1. แยกเด็กในห้องที่จัดเตรียมไว้
       2. แจ้งผูปกครองให้พาเด็กไปพบแพทย์ หรือส่งต่อเด็กไปยังสถานพยาบาลที่ติดต่อไว้
       3. กรณีพบว่าเด็กมีประวัติเสี่ยงต่อการสัมผัส ผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภายใน 3   ชั่วโมง

หมายเหตุ

 1. การคัดกรองไข้ ให้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก แต่การวัดยืนยันให้ใช้ไข้ปรอทวัดทางรักแร้
 2. ควรแยกห้องสำหรับผู้มีอาการไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ ออกจากผู้ป่วยด้วยอาการอื่น
 3. หากมีจำนวนผู้ป่วยตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ห้องที่จัดเตรียมไว้สำหรับแยก ควรมีฉากกั้นและเว้นระยะห่างระหว่างเตียงอย่างน้อย 2 เมตร
 4. กรณีพบเด็กป่วยระหว่างวัน ให้แยกเด็กในห้องที่จัดเตรียมไว้ และแจ้งผู้ปกครองรับเด็กกลับบ้าน เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากอาการไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย์

#วัยเรียนวัยรุ่น #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH