แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (การเข้าแถวเคารพธงชาติ)

  • 12 กรกฎาคม 2564
แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (การเข้าแถวเคารพธงชาติ)

แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (การเข้าแถวเคารพธงชาติ)

  1. จัดพื้นที่เข้าแถว เว้นระยะห่าง กรณีพื้นที่ไม่เพียงพอ : สลัยชั้นเรียนมาเข้าแถวบริเวณหน้าเสาธง เข้าแถวหน้าห้องเรียน ลานอเนกประสงค์ ลานสนามกีฬา โรงยิม หิ่ประขุม
  2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ
  3. ลดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
  4. ทำความสะอาดอุปกรณ์ของใช้หรือจุดสัมผัสเสี่ยง ก่อน-หลังใช้งานทุกครั้ง เช่น เชือกที่เสาธง ไมโครโฟน

#วัยเรียนวัยรุ่น #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH