แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ห้องนอนเด็กเล็ก)

  • 12 กรกฎาคม 2564
แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ห้องนอนเด็กเล็ก)

แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ห้องนอนเด็กเล็ก)

  1. ทำความสะอาดเครื่องนอน เปลี่ยนผ้าปูที่นอนปลอกหมอน ผ้ากันเปื้อนทุกวัน และอุปกรณ์ของใช้ของเล่นในตู้เย็น ตู้เก็บของส่วนบุคคล และจุดสัมผัสเสี่ยงเป็นประจำทุกวัน
  2. จัดให้มีพื้นที่เรียนรู้ของเด็กรายบุคคล เช่น เรียนบนเสื่อ ใช้สัญลักษณ์แทนขอบเขตและการจัดที่นอนสำหรับเด็ก เว้นระยะห่าง
  3. มีและใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ของใช้ร่วมกัน เช่น ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดหน้าหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ
  4. มีเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือบริเวณทางเข้าและภายในห้อง อย่างเพียงพอ
  5. เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศ กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ กำหนดเวลาเปิด-ปิด และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
  6. จัดอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเพียงพอ คนละ 1 ชุด
  7. อัตราส่วนของครูหรือผู้ดูแลเด็ก หรือพี่เลี้ยงต่อเด็กเล็ก 1 : 5-8 ในการดูแลเด็กตลอดทั้งวัน

#วัยเรียนวัยรุ่น #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH