แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (รถรับ-ส่งนักเรียน)

  • 12 กรกฎาคม 2564
แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (รถรับ-ส่งนักเรียน)

แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (รถรับ-ส่งนักเรียน)

  1. ทําความสะอาดภายในและภายนอกของรถรับ – ส่งนักเรียน บริเวณจุดสัมผัสเสี่ยง เช่น เบาะนั่ง ราวจับ ที่วางแขน ที่เปิดประตู
  2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่บนรถ ลดการพูดคุยกัน หรือเล่นหยอกล้อกันบนรถ
  3. มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทําความสะอาดมือบ่อย ๆ บนรถ
  4. จัดที่นั่งบนรถ เว้นระยะห่าง มีสัญลักษณ์แสดงจุด ตำแหน่งชัดเจน
  5. เปิดประตูหน้าต่างรถ ระบายอากาศหลังให้บริการทุกครั้ง
  6. กําหนดจุดรับ – ส่งนักเรียน สําหรับผู้ปกครอง

#วัยเรียนวัยรุ่น #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH