แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ห้องส้วม)

 • 12 กรกฎาคม 2564
แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ห้องส้วม)

แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ห้องส้วม)

   1. เตรียมอุปกรณ์ทําความสะอาดอย่างเพียงพอ

 • น้ำยาทําความสะอาด  
 • ผ้าเช็ดทําความสะอาด
 • ไม้ถูพื้น 
 • คีบด้ามยาวสําหรับเก็บขยะ
 • ถังน้ำ
 • ถุงขยะ

    2. ทําความสะอาดห้องส้อม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ด้วยนํ้าขาทําความสะอาด พื้นห้องส้วม ฆ่าเชื้อโดยใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ น้ำยาฟอกขาว เน้นเช็ดบริเวณ

 • ที่นั่งโถส้วม 
 • ลูกบิดหรือกลอน
 • ฝาปิดโถส้วม 
 • ประตู
 • ก๊อกน้ำ
 • ที่วางสบู่
 • ที่กดชักโครก
 • ที่แขวนกระดาษชําระ 
 • ผนัง
 • สายชำระ 
 • อ่างล้างมือ
 • ราวจับ
 • ขันน้ำ
 • ซอกประตู

ด้วยผ้าชุบน้ำยาฟอกขาว หรือใช้แอลกอฮอล์ 20% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% 

    3. หลังทําความสะอาด ควรซักผ้าเช็ดทําความสะอาดและไม้ถูพื้น 

ด้วยน้ำผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ -> แล้วซักด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง -> และนําไปผึ่งแดดให้แห้ง

 

#วัยเรียนวัยรุ่น #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH