แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (สนามเด็กเล่น)

  • 12 กรกฎาคม 2564
แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (สนามเด็กเล่น)

แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (สนามเด็กเล่น)

  1. ทําความสะอาดเครื่องเล่น และอุปกรณ์การเล่นทุกวัน ๆ ละ 2 ครั้ง ด้วยน้ำยาทําความสะอาด
  2. จัดเครื่องเล่น อุปกรณ์การเล่นและนักเรียน ต้องเว้นระยะห่างกัน
  3. ดูแลเด็กให้สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเล่น
  4. จํากัดจํานวนคน จํากัดเวลาการเล่นในสนามเด็กเล่น อยู่ในความดูแลของครู ช่วงเวลาพักและหลังเลิกเรียน
  5. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ทําความสะอาดมือ ก่อนและหลังการเล่นทุกครั้ง

#วัยเรียนวัยรุ่น #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH