แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (โรงยิม สนามกีฬา)

  • 12 กรกฎาคม 2564
แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (โรงยิม สนามกีฬา)

แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (โรงยิม สนามกีฬา)

  1. จัดพื้นที่เล่นกีฬาเป็นรอบ เว้นระยะห่าง ลดความแออัด
  2. มีเจลแอลกอฮอล์ทําความสะอาดมือ ทางเข้าและภายในอาคาร อย่างเพียงพอ
  3. ทําความสะอาดอุปกรณ์กีฬา ก่อน-หลังเล่นทุกวัน 
  4. เปิดประตูหน้าต่าง เปิดพัดลม ระบายอากาศ ให้อากาศถ่ายเท
  5. จํากัดจํานวนคน จํานวนเวลา ในการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมภายในอาคาร
  6. หลีกเลี่ยงการเล่นกีฬาประเภทแข่งขันเป็นทีม ปะทะกันอย่างรุนแรง เช่น วอลเลย์บอล ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประกาศของทางราชการ

#วัยเรียนวัยรุ่น #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH