แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ห้องพยาบาล)

  • 12 กรกฎาคม 2564
แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ห้องพยาบาล)

แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ห้องพยาบาล)

  1. จัดหาครูหรือเจ้าหน้าที่ ทําหน้าที่ดูแลนักเรียน กรณีมีนักเรียนป่วยมานอนพัก รอผู้ปกครองมา
  2. จัดให้มีพื้นที่หรือห้องแยกอย่างชัดเจน ระหว่างนักเรียนป่วยจากอาการไข้หวัด กับนักเรียนป่วยจากสาเหตุอื่น ๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
  3. ทําความสะอาดเตียงและอุปกรณ์ของใช้ทุกวัน
  4. จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ ใช้ทําความสะอาดมือ บริเวณทางเข้าหน้าประตู และภายในห้องพยาบาล อย่างเพียงพอ
#วัยเรียนวัยรุ่น #COVID-19
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH