วันนอนหลับโลกเทคนิคช่วยให้นอนหลับสนิทมากขึ้น

  • 26 พฤษภาคม 2562
World Sleep Day 2019 นอนหลับสนิท ชีวิตยืนยาว วันนอนหลับโลกเทคนิคช่วยให้นอนหลับสนิทมากขึ้น
  1. ออกกำลังกาย อย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน
  2. หลีกเลี่ยงอาหารมื้อหนัก ก่อนเข้านอน 4 ชั่วโมง
  3. หลีกเลี่ยงกาแฟ แอลกอฮอล์ ก่อนเข้านอน 4 – 6 ชั่วโมง
  4. ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ
  5. จัดระเบียบห้องนอนและกำจัดสิ่งรบกวน
  6. เลี่ยงการสูบบุหรี่เพราะทำให้หลับยาก
  7. เข้านอนให้เป็นเวลา ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ 21.00-23.00 น.
  8. เข้านอนเมื่อร่างกายพร้อมที่จะนอน
  9. หากพบปัญหานอนหลับๆ ตื่นๆ ติดต่อกันหลายคืน ควรปรึกษาแพทย์เพื่อให้นอนหลับสนิทได้ดีขึ้น
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคนฯ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
15 มีนาคม 2562
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH