วันนอนหลับโลกเทคนิคช่วยให้นอนหลับสนิทมากขึ้น

 • 26 พฤษภาคม 2562
 • 43 ครั้ง
World Sleep Day 2019 นอนหลับสนิท ชีวิตยืนยาว วันนอนหลับโลกเทคนิคช่วยให้นอนหลับสนิทมากขึ้น
 1. ออกกำลังกาย อย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน
 2. หลีกเลี่ยงอาหารมื้อหนัก ก่อนเข้านอน 4 ชั่วโมง
 3. หลีกเลี่ยงกาแฟ แอลกอฮอล์ ก่อนเข้านอน 4 – 6 ชั่วโมง
 4. ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ
 5. จัดระเบียบห้องนอนและกำจัดสิ่งรบกวน
 6. เลี่ยงการสูบบุหรี่เพราะทำให้หลับยาก
 7. เข้านอนให้เป็นเวลา ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ 21.00-23.00 น.
 8. เข้านอนเมื่อร่างกายพร้อมที่จะนอน
 9. หากพบปัญหานอนหลับๆ ตื่นๆ ติดต่อกันหลายคืน ควรปรึกษาแพทย์เพื่อให้นอนหลับสนิทได้ดีขึ้น
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคนฯ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
15 มีนาคม 2562
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH