ทำอย่างไร…ให้เด็กไทย สูงดีสมส่วน

  • 25 พฤษภาคม 2562

ทำอย่างไร…ให้เด็กไทย สูงดีสมส่วน

สูงดีสมส่วน คือ การเจริญเติบโตที่ดีเต็มศักยภาพทั้งส่วนสูงและน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

เด็กอ้วน : เป็นโรคเรื้องรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด

เด็กผอม/เตี้ย : ขาดสารอาหารเรื้อรัง

ทำอย่างไร ให้เด็กสูงดีสมส่วน

กินอาหารครบทุกมื้อ ถูกหลักโภชนาการ

  • กินไข่ 5 – 7 ฟอง/สัปดาห์ 
  • กินตับหรือเลือด 1 ครั้ง/สัปดาห์
  • ดื่มนมจืด วันละ 2 แก้ว/กล่อง

ออกกำลังกายหรือมีกิจกรรมทางกาย จน ”เหนื่อยหรือหอบ”

  • ทุกวัน วันละ 60 นาที สะสมครั้งละ 15 – 20นาที จนครบ  เช่น  กระโดดเชือก การโดดยาง  กระโดดตบ กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง

การแปรงฟัน ใช้สูตร 2 2 2

  • แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
  • แปรงฟันนานอย่างน้อย 2 นาที
  • ไม่ทานอาหารหลังแปรงฟัน 2 ชั่วโมง

นอนหลับสนิท 8 – 10 ชั่วโมง ปฏิบัติให้เป็นประจำ

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก กรมอนามัย

[แม่และเด็ก] #แม่และเด็ก #วัยเรียนวัยรุ่น

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH