เด็กไทยฉลาด ไม่ขาดไอโอดีน

  • 25 พฤษภาคม 2562

เด็กไทยฉลาด ไม่ขาดไอโอดีน

แหล่งที่มาของไอโอดีน

  • เกลือเสริมไอโอดีน เลือกซื้อเฉพาะเกลือที่เสริมไอโอดีนโดยตรวจดูจากฉลากของเกลือที่เขียนว่า “เกลือบริโภค เสริมไอโอดีน”และมีเลข อย.
  • อาหารทะเล เช่น ปลาทู หอย ปู กุ้งทะเล
  • ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน เช่น น้ำปลา ซอสปรุงรส ซีอิ้วขาว
  • น้ำเสริมไอโอดีน (สำหรับโรงเรียน ตชด. และพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร) น้ำ 10 ลิตร / ไอโอดีน 2 หยด
  • กินเท่าไร ถึงจะไม่ขาดไอโอดีน คนปกติ 150 ไมโครกรัม/วัน หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร 250 ไมโครกรัม /วัน หญิงตั้งครรภ์ต้องรับประทานยาเม็ดเสริมไอโอดีนทุกวัน วันละ 1 เม็ด ตลอดการตั้งครรภ์ ถึงหลังให้นมบุตร  6  เดือน
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก กรมอนามัย
[แม่และเด็ก] #แม่และเด็ก #วัยเรียนวัยรุ่น

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH