ไอโอดีน สิ่งสำคัญไม่ควรมองข้าม

  • 13 กรกฎาคม 2562

ไอโอดีน สิ่งสำคัญ ไม่ควรมองข้าม

ไอโอดีนจำเป็นต่อร่างกายใช้ในการสร้างธัยรอยด์ฮอร์โมน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการเผาผลาญ

อาหารในร่างกาย  จึงมีผลต่อการใช้พลังงานของร่างกายอย่างมาก

แหล่งที่มาของไอโอดีน

  • เกลือเสริมไอโอดีน เลือกซื้อเฉพาะเกลือที่เสริมไอโอดีนโดยตรวจดูจากฉลากซองเกลือที่เขียนว่า “เกลือบริโภค
  • เสริมไอโอดีน” และมีเลข อย.
  • อาหารทะเล เช่น ปลาทู หอย ปู กุ้งทะเล
  • ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน เช่น น้ำปลา ซอสปรุงรส ซีอิ้วขาว
  • น้ำเสริมไอโอดีน (สำหรับโรงเรียน ตชด.และพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร)

ร่างกายต้องการไอโอดีนปริมาณเล็กน้อยแต่จำเป็นต้องกินทุกวัน

  • คนปกติ 150 ไมโครกรัม/วัน
  • หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร 250 ไมโครกรัม/วัน

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคนฯ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

24 มิถุนายน 2562

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH