กลุ่มอาการดาวน์ คืออะไร

  • 25 พฤษภาคม 2562
คำแนะนำสำหรับหญิงตั้งครรภ์ควรมาฝากครรภ์โดยเร็ว ก่อน 12 สัปดาห์
กลุ่มอาการดาวน์หรือดาวน์ซินโดรมเป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโชม สาเหตุที่พบบ่อยที่สุด คือ การมีโครโมโซม คู่ที่ 21 เกินมา 1 แท่ง
เด็กกลุ่มอาการดาวน์มีปัญหาอย่างไรบ้าง
  • ปัญหาที่สำคัญที่สุดของเด็กลุ่มนี้ คือ พัฒนาการช้า อาจพบหัวใจแต่กำเนิด
    ต่อมไทรอยด์บกพร่อง ระบบทางเดินอาหารผิดปกติ ซึ่งต้องได้รับการดูแลตั้งแต่แรกเกิด
ใครบ้างมีโอกาสมีลูกเป็นเด็กกลุ่มอาการดาวน์
  • หญิงตั้งครรภ์ทุกคนมีความเสี่ยงหรือมีโอกาสมีลูกเป็นกลุ่มอาการดาวน์
  • แต่ความเสี่ยงอาจจะสูงหรือต่ำแตกต่างกันไปในหญิงตั้งครรภ์แต่ละคน
จะทราบได้อย่างไรว่า หญิงตั้งครรภ์ มีความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงต่ำ
  • อายุมารดาขณะตั้งครรภ์
  • ตรวจอัลตร้าซาวน์เพื่อวัดความหนาของถุงน้ำที่สะสมบริเวณต้นคอทารากของถุงน้ำที่สะสมบริเวณต้นคอทารก
  • การเจาะเลือดหญิงตั้งครรภ์ตรวจหาสารชีวเคมีต่างๆ แล้วนำมาคำนวณ ความเสี่ยง
  • การเจาะเลือกดหญิงตั้งครรภ์เพื่อวิเคราะห์ DNA (สารพันธุกรรม) ของทารก ในครรภ์
 
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก กรมอนามัย

[แม่และเด็ก] 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH