กลุ่มอาการดาวน์ คืออะไร

 • 25 พฤษภาคม 2562
 • 251 ครั้ง
คำแนะนำสำหรับหญิงตั้งครรภ์ควรมาฝากครรภ์โดยเร็ว ก่อน 12 สัปดาห์
กลุ่มอาการดาวน์หรือดาวน์ซินโดรมเป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโชม สาเหตุที่พบบ่อยที่สุด คือ การมีโครโมโซม คู่ที่ 21 เกินมา 1 แท่ง
เด็กกลุ่มอาการดาวน์มีปัญหาอย่างไรบ้าง
 • ปัญหาที่สำคัญที่สุดของเด็กลุ่มนี้ คือ พัฒนาการช้า อาจพบหัวใจแต่กำเนิด
  ต่อมไทรอยด์บกพร่อง ระบบทางเดินอาหารผิดปกติ ซึ่งต้องได้รับการดูแลตั้งแต่แรกเกิด
ใครบ้างมีโอกาสมีลูกเป็นเด็กกลุ่มอาการดาวน์
 • หญิงตั้งครรภ์ทุกคนมีความเสี่ยงหรือมีโอกาสมีลูกเป็นกลุ่มอาการดาวน์
 • แต่ความเสี่ยงอาจจะสูงหรือต่ำแตกต่างกันไปในหญิงตั้งครรภ์แต่ละคน
จะทราบได้อย่างไรว่า หญิงตั้งครรภ์ มีความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงต่ำ
 • อายุมารดาขณะตั้งครรภ์
 • ตรวจอัลตร้าซาวน์เพื่อวัดความหนาของถุงน้ำที่สะสมบริเวณต้นคอทารากของถุงน้ำที่สะสมบริเวณต้นคอทารก
 • การเจาะเลือดหญิงตั้งครรภ์ตรวจหาสารชีวเคมีต่างๆ แล้วนำมาคำนวณ ความเสี่ยง
 • การเจาะเลือกดหญิงตั้งครรภ์เพื่อวิเคราะห์ DNA (สารพันธุกรรม) ของทารก ในครรภ์
 
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก กรมอนามัย 
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH