ฝากครรภ์เร็ว ฝากครรภ์คุณภาพ ฝากก่อน 12 สัปดาห์

  • 25 พฤษภาคม 2562

ฝากครรภ์เร็ว ฝากครรภ์คุณภาพ ฝากก่อน 12 สัปดาห์

สำคัญอย่างไรเพื่อเจ้าตัวน้อยออกมาดูโลกอย่างปลอดภัยทุกประการ

  1. เพื่อคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์
  2. เพื่อแยกหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่มีภาวะเสี่ยงหรือมีภาวะเสี่ยง ถ้ามีความเสี่ยงให้ส่งต่อแพทย์เพื่อดูแลเฉพาะราย
  3. ตรวจคัดกรองและตรวจยืนยัน โรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม ได้แก่ โรคธาลัสซีเมีย ดาวน์ซินโดรม ภาวะพร่องไทรอยด์แต่กำเนิด คัดกรองเบาหวาน
  1. ตรวจอนามัยในช่องปาก ตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจอัลตร้าซาวด์ และตรวจครรภ์
  2. ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารหญิงตั้งครรภ์
  3. ให้ความรู้ตามมาตรฐานโรงเรียนพ่อแม่

เมื่อคุณแม่มาฝากครรภ์ ครั้งแรกควรมาเป็นคู่ เพื่อคัดกรองโรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การฝากครรภ์อย่างต่อเนื่องจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดแก่ทารกในครรภ์ทำให้คุณแม่และทารกมีสุขภาพแข็งแรง จึงควรฝากครรภ์ทันที  “ ฝากครรภ์เร็ว ฝากคุณภาพ ฝากก่อน 12 สัปดาห์” 

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก กรมอนามัย

[แม่และเด็ก] 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH