ใครคือ”สาวไทยแก้มแดง”

  • 10 มีนาคม 2566
ใครคือ"สาวไทยแก้มแดง"

ใครคือ ”สาวไทยแก้มแดง”

องค์กรอนามัยโลก (WHO) ให้คำนิยามของหญิงวัยเจริญพันธุ์ คือ ผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 15-49 ปี

สาวไทยแก้มแดง คือ หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่เลือดไม่จาง = ไม่มีภาวะโลหิตจาง

โดยดูจากผลตรวจเลือด ค่าปกติคือ ค่าฮีโมโกลบิน (Hb) มากกว่าหรือเท่ากับ 12 กรัมต่อเดซิลิตร หรือ ค่าฮีมาโตคริต (Hct) มากกว่าหรือเท่ากับ 36%

สถานการณ์ภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธุ์ในประเทศไทย

“สาวไทยประมาณ 1 ใน 6 คน แก้มไม่แดง (มีภาวะโลหิตจางหรือซีด) การสำรวจภาวะโลหิตจางในสายไทย พ.ศ. 2563 พบภาวะโลหิตจาง ร้อยละ 16”

แก้มไม่แดง ไม่มีแรงเดินจริงหรอ?

  • หงุดหงิดง่าย นอนไม่กลับ
  • เวียนศีรษะ ปวดหัวบ่อย
  • อ่อนเพลียง่าย เมื่อยล้า
  • เหนื่อยง่าย เป็นลมง่าย
  • ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ความคิดไม่แจ่มใส
  • เล็บงอขึ้นเป็นแอ่ง คล้ายช้อน
  • เปลือกตาด้านในซีด
  • เลี่ยงตั้งครรภ์ไม่มีคุณภาพ (ทารกน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์, ทารกพิการแต่กำเนิด)

อ้างอิง : การสำรวจสุขภาพประชาชนในไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562-2563 *คำนวณจากผลสำรวจภาวะโลหิตจางในหญิงอายุ 15-44 ปี

#วัยเรียนวัยรุ่น #วัยทำงาน

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH