ลอยกระทง ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

  • 5 มกราคม 2564
ลอยกระทง ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

ลอยกระทง ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

  1. สวมหน้ากากทุกครั้ง เมื่อออกจากบ้าน
  2. ไม่ไปในสถานที่คนหนาแน่น และรักษาระยะห่าง
  3. พกแอลกอฮอล์เจลติดตัวไปด้วย และล้างมือบ่อย ๆ
  4. หากรู้สึกไม่สบาย มีอาการไข้ ควรพักผ่อนอยู่กับบ้าน

ข้อดี ลอยกระทงออนไลน์

  • ลดการสัมผัสร่วมกัน
  • ไม่อยู่ในที่เสี่ยงและแออัด

“เป็นการป้องกัน COVID-19 และยังช่วยลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม”

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH