เตรียมพร้อมกาย – ใจ กินเจ ให้ถูกหลักโภชนาการ (รวมชุดประกอบด้วย 8 ภาพ)

  • 12 ตุลาคม 2566

🟡เตรียมพร้อมกาย – ใจ กินเจ ให้ถูกหลักโภชนาการ🟡

ก่อนกินเจ : ควรลดปริมาณเนื้อสัตว์ เพิ่มผักในมื้ออาหารกินเจ ให้ถูกหลักโภชนาการ ดังนี้
  • กินให้ครบ 5 หมู่
  • กินโปรตีนจากพืชให้หลอกหลายและเพียงพอ
  • เลือกปรุงหรือซื้ออาหารที่มีรสชาติปานกลาง ไม่หวาน มัน เค็มจัด
  • กินกลุ่มข้าวแป้ง เส้นต่างๆที่เหมาะสม
  • วัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหาร ควรล้างให้สะอาด
#วัยเรียนวัยรุ่น #วัยทำงาน #ผู้สูงอายุ #โภชนาการ
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH