วิธีป้องกัน ลูกน้อยติดหวัด

  • 5 กันยายน 2566

วิธีป้องกัน ลูกน้อยติดหวัด

🥗 กินอาหารให้ครบ 5 หมู่
🥛 ดื่มน้ำสะอาด อย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว
😴 พักผ่อนให้เพียงพอ
⛹️‍♂️ ออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอ
😷 หลีกเลี่ยงสัมผัสผู้ที่เป็นหวัด ไปในสถานที่แออัด
💉 เข้ารับวัคซีน ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ครบถ้วน ตามวัย
ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่
 
#แม่และเด็ก #วัยเรียนวัยรุ่น
[แม่และเด็ก]
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH