โภชนาการ

เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว

  • 6 กันยายน 2562

          

คนไทยรู้จัก “โรคขาดสารไอโอดีน” มานานแล้ว แต่ในช่วงเวลานั้น

คนส่วนใหญ่เข้าใจเพียง  ด้านเดียวว่า  จะได้รับไอโอดีนเมื่อกินอาหาร ทะเล  และการขาดสารไอโอดีนทำให้เป็นโรคคอพอก  และโรคเอ๋อ ซึ่งในความจริง…การขาดสารไอโอดีน  ส่งผลรุนแรงมากกว่าส่งผล โดยตรงต่อสติปัญญาเด็ก  โดยเฉพาะทารกในครรภ์มารดาจนถึงอายุ 2  ขวบ  ทำให้สมองเจริญเติบโตไม่เต็มที่  ความเฉลียวฉลาดลดลง ระดับไอคิวของเด็กลดลง  10–15  จุด  และการขาดไอโอดีนรุนแรง จะเป็นโรคเอ๋อ

การสุ่มตรวจปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์พบว่า ระดับไอโอดีนในปัสสาวะต่ำกว่า  150  ไมโครกรัมต่อลิตร  เฉลี่ย ร้อยละ  59  ซึ่งสูงเกินเกณฑ์องค์การอนามัยโลกที่กำหนดไว้ไม่เกิน ร้อยละ  50 นอกจากนี้ การสำรวจไอคิว เด็กไทยจากกลุ่มตัวอย่าง 6,000 ราย ใน 21 จังหวัด พบว่า เด็กไทยมีไอคิวเฉลี่ยอยู่ที่ 91 จุด ในขณะที่ไอคิวเฉลี่ยสากลอยู่ที่  90-110  จุด  ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและ น่าเป็นห่วง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงรณรงค์ป้องกันการ ขาดสารไอโอดีน ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ 

หญิงตั้งครรภ์ ที่รับบริการฝากครรภ์ในโรงพยาบาลรัฐ จะได้รับยาเม็ด เสริมสารอาหารสำคัญที่มีส่วนประกอบของไอโอดีน โฟเลทและธาตุเหล็ก

เด็กทารก เจาะส้นเท้าตรวจเลือดเพื่อดูระดับไทรอยด์ฮอร์โมน เนื่องจากไทรอยด์ฮอร์โมนมีส่วนสำคัญในการสร้างเซลล์สมอง ใยสมอง และ เชาว์ปัญญา

ประชาชนทั่วไป ให้บริโภคเกลือเสริมไอโอดีนจำเป็นสำหรับ ทุกเพศ ทุกวัย เพราะเป็นส่วนประกอบสำคัญของไทรอยด์ฮอร์โมนที่ จำเป็นต่อการสร้างเซลล์ สมองและร่างกาย ทำให้การเจริญเติบโต ปกติและกระฉับกระเฉง

พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการเติมสารไอโอดีนใน ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้งเกลือ น้ำปลา ซีอิ๊ว และซอสปรุงรส เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อได้ง่ายและสะดวกขึ้น โดยให้สังเกต ตราสัญลักษณ์ “เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว” ที่แสดงบนฉลากสินค้า อย่างชัดเจน

ถึงตอนนี้ แม้ว่า “ไอโอดีน” ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับคนไทย แต่ เป็นเรื่องที่ต้องตระหนัก และเห็นความสำคัญที่ตอกย้ำให้ทุกคน เข้าใจ ตรงกันว่า…

ให้ เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว” 25 มิถนุ ายน วันไอโอดีนแห่งชาติ

 

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!