โภชนาการ

ระวังภัยมืด ในกระเช้าของขวัญ

  • 10 ตุลาคม 2562

การมอบกระเช้าของขวัญถือเป็นการซึ่งกรมอนามัยมีวิธีการสังเกตและเลือกซื้อกระเช้ามอบความสุขให้แก่กันและกันปีใหม่ที่ปลอดภัยมาฝากค่ะ

แต่กระเช้าของขวัญที่จำหน่ายนั้น  (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องกระป๋อง)หากไม่สังเกตให้ดีอาจจะได้กระเช้าที่ไม่มีคุณภาพ กระป๋องบุบบู้บี้ เมื่อบริโภคเข้าไปจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะเครื่องกระป๋องที่มีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสี  กลิ่น  รสและคุณค่าของอาหาร  โดยเฉพาะเชื้อโบทูลินัมซึ่งเป็นพิษต่อระบบประสาทอย่างรุนแรง เมื่อมีการกินเข้าไปพิษจะแสดงอาการให้เห็นภายใน  2-4  ชั่วโมงทำให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียน  มีการอัมพาตของกล้ามเนื้อต่างๆสายตาเริ่มพร่ามองเห็นเป็นภาพซ้อน  ซึม  ง่วง  กลืนอาหารไม่สะดวกลิ้นและคอเริ่มอักเสบเพราะไม่สามารถกลืนน้ำลายได้กล้ามเนื้อต้นคออ่อนแรงจนยกหัวไหล่ไม่ขึ้นผู้ที่ได้รับเชื้อจุลินทรีย์ประเภทนี้มักเสียชีวิตด้วยระบบหายใจล้มเหลว  และหัวใจหยุดเต้นฉับพลันภายใน 3-6 วัน หลังจากรับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย

การป้องกันจึงควรให้ความใส่ใจสังเกตให้ดีก่อนจะตัดสินใจซื้อกระเช้าประเภทดังกล่าวสิ่งแรกที่ต้องสังเกต  คือ  ต้องดูฉลากเลขทะเบียนตำรับอาหาร  ชื่อ  และที่ตั้งสถานที่ผลิตและหมดอายุแล้ววัน  เดือน  ปี  ที่ผลิต  ชื่อปริมาณวัตถุเจือปนในอาหาร  น้ำหนักสุทธิ  สินค้าที่อยู่ในกระเช้ารวมทั้งลักษณะของเครื่องกระป๋อง  ต้องไม่บวมไม่บุบบู้บี้ไม่เป็นสนิม  รวมถึงตะเข็บกระป๋องต้องไม่มีรอยรั่วเพราะอาจทำให้เกิดเชื้อจุลินทรีย์ขึ้นภายในกระป๋องได้  ที่สำคัญคือ  ฉลากต้องระบุเครื่องหมายอย.  มีเลขสารบบอาหารและที่อยู่ของผู้ผลิตที่ชัดเจน

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH