โภชนาการ

ตักบาตรสร้างบุญ

  • 6 กันยายน 2562

การตักบาตรเป็นการทำบุญที่ชาวไทยปฏิบัติมาเป็นเวลานาน สิ่งที่ผู้คนนิยมใส่บาตรส่วนใหญ่เป็นอาหารกระป๋องและอาหารปรุงสำเร็จ ขนมหวาน โดยลืมคิดว่า เมื่อพระสงฆ์ฉันแล้วจะก่อให้เกิดโรคตามมาหรือไม่ เนื่องจากพระสงฆ์ไม่สามารถเลือกฉันอาหารได้ ต้องฉันตามที่ ฆราวาสนำมาตักบาตรหรือนำมาถวาย กอปรกับสถานภาพของพระภิกษุสงฆ์ไม่เอื้อต่อการออกกำลังกาย จึงเกิดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค ต่างๆ เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ดังนั้น ในการตักบาตรแต่ละครั้งจึงควรเลี่ยงอาหารที่หวานจัด มันจัด เค็มจัด เปลี่ยนเป็นอาหารประเภทต้ม นึ่ง อบ เช่น ปลานึ่ง แกงส้ม แกงเลียง ต้มยำปลา เสริมด้วยนมรสจืดชนิดพร่องมันเนย ผักสดและ ผลไม้สดให้ได้ครบ 5 หมู่ ก็จะดีต่อสุขภาพ

ได้บุญแล้วยังช่วยให้พระสงฆ์ห่างไกลจากโรคอีกด้วย

 ในการตักบาตรแต่ละครั้ง จึงควรเลี่ยงอาหารที่ หวานจัด มันจัด เค็มจัด เปลี่ยนเป็นอาหารประเภท ต้ม นึ่ง อบ เช่น ปลานึ่ง แกงส้ม แกงเลียง ต้มยำปลา เสริมด้วยนมรสจืดชนิด พร่องมันเนยผักสดและ ผลไม้สดให้ได้ครบ5 หมู่ ก็จะดีต่อสุขภาพ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!